سلام عزیز عزیزترینم

سلام خدای عزیزم

خدایا یه روز دیگه هم گذشت و تو بهتر از من حساب این روزه ها رو داری. یه روز دیگه به محبوبم نزدیکتر شدم.

چه چیزی برای یه دختر تنبل بهتر از اینکه حساب و کتاب روزهای عاشقیش رو بسپره دست خدا :)))


:)) خدایا خودت بهتر می دونی

روزها را با افکار عجیب و غریب سر می کنم.

اینکه همسرم یه کهکشان نورانی هست که می بوستم.

یا اینکه اگر یه روز عاشق یه درخت بشم حتما از شدت ناراحتی دق می کنم. حتی فکر اینکه عاشق یه درخت تنها و بزرگ و سرسبز و تنومند روی یه تپه سر سبز بشم اشکم در میاره :))

دیشب که با فکر همچین عشقی گلوله گلوله گریه می کردم. :) 

 خدایا, هزاران بار شکرت :)))

خدایا. خنده داره دیشب بعد از اینکه کلی گریه کردم که مبادا عاشق یه درخت بشم با بغض بهت گفتم خدایا به خاطر تمام نداده هات ( همسری عزیزم و بچه های که می تونستم داشته باشم) شکرت.

:))))خدایا  تا حالا فکر نکرده بودم شکر کردن می تونه اینقدر دلبرانه باشه.

شکر کردنت به خاطر نداده هات بود که گریه هام تبدیل به خنده کرد. :)))


خدایا یه روز دیگه هم گذشت 

سلام منو به همسری برسان

بهش بگو عاشقشم

و بهش بگو اینقدر محترم باشه که هیچوقت نخواد یه درخت باشه.

:)))) شکرتتتتت منبع این نوشته : منبع
اینکه ,خدایا ,درخت ,باشه ,عاشق ,شکرت خدایا