سلام خدای مهربانم :)))

سلام خدایا

می دونی خدایا به تو و خودم قول داده بودم هیچوقت غرغر نکنم. 

خوب این مدت که ننوشتم ارومتر شدم. :)))

خدایا خودت که می دونی بعضی اوقات خجالت می کشم برای خودم دعا کنم وقتی اینهمه ادم گرفتار می بینم دور و برم 

خدایا تو همیشه به من بهترین ها رو دادی

زیبای و هوش و خانواده خوب و زندگی خوب :)))

خدایا اینکه بعضی اوقات بی قراری می کنم برای نبود مرد عزیزم در زندگی ام شرمنده ام.

:))) خدایا تو به من ارامش دادی

به من لبخند روی لبام دادی

خدایا تنها چیزی که بهم ندادی وجود مرد عزیزم بود.

خدایا خودت می دونی من توجه تمام مردا رو نمی خوام.

من فقط توجه یه مرد رو می خوام .

توجه همسرم :))

خدایا توجه و محبت من رو در قلب همسرم قرار بده.

دلم می خواد مورد احترام همسرم باشم.


خدایا دلتنگم

دلتنگ خانواده ای که باید داشته باشم.

خدایا نمی دونم تا کی باید منتظر اومدن همسری به زندگیم باشم? :)))

خدایا به من نشاط و سر زندگی بده :)))

خدایا تو خیلی خوبی

خدایا دوستتت دارم

عاشقتم :*************منبع این نوشته : منبع
خدایا ,توجه ,همسرم ,زندگی ,دونی ,باشم خدایا ,بعضی اوقات ,خدایا خودت