سلام مرد من

سلام مرد من

:)) خیلی دلم برات تنگ شده.

به این امید اومدم اینجا و از دلتنگی هام نوشتم که تو هم یه روز بیای و از دلتنگی هات برای من بگی.


هیچ چیزی توی این دنیا از بین نمیره.حتی دوست داشتن های که هر روز بهت می گم.

اگر بگم دوستت دارم. یه روزی این رو از زبون تو در واقعیت می شنوم. :)))

عشق من

مرد من

بعضی روزها اینقدر دلتنگ می شم که موبایلم رو بر می دارم و با یه سردرگمی نگاهش می کنم انگار که شماره تو داخل گوشی ام هست.

:))

مرد من, با من حرف بزن

دلتنگتم

:)


منبع این نوشته : منبع